ЕСКИ-ЗАРА 2010 - гр. Стара Загора

Град: гр. Стара Загора
Лице за контакт: Красимир Велев
Телефон: (+359)89 899 068
E-mail:

Кратка информация и цели

"ЕСКИ- ЗАРА - 2010" - гр. Стара Загора - дружество за високолетящи гълъби
На 19.11.2010 г. бе проведено Учредтелно събрание, а на 28.12.2010 г. излезе и решението на съда за регистрация.
Сдружението има четири секции:
1. Старозагорски бели високолетящи.
2. Пазарджишки високолетящи.
3. Типлери
4. Унгарски високолетящи гълъби.
Гълъбите трябва да са с марки и всеки член да има по 2 протокола годишно, заверени от комисия назначена от Управителния съвет на дружеството.
На 02.04.2011 г. дружеството бе прието за член на Националната Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет.
Всеки, който желае може да се запише в дружеството и да провери къде се намира като постижения на гълъбите си на национално ниво.

Кратка информация и цели

Членове:

Секция "Старозагорски бели високолетящи"
Координатор на секцията - Иван Добрев

Петър Петров
Георги Иванов(Жоро)
Севдалина Стоянова
Стоян Добрев
Емил Минчев
Виктор Николов
Неделчо Неделчев(Дечо)
Красимир Велев
Запрян Димитров
Йордан Милков
Георги Янков
Христомир Димитров
Николай Стоянов Николов
Димитър Димитров

Секция "Пазарджишки високолетящи"
Координатор на секцията - Милен Пенчев

Дончо Минакиев
Боян Тотев
Радостин Митев
Марин Гайтанджиев
Делчо Делчев
Деньо Тодоров
Станислав Катанов

Секция "Типлери"
Координатор на секцията - Симеон Первазов

Койчо Минакиев
Марин Гочев
Николай Неделчев

Секция "Унгарски високолетачи"
Координатор на секцията - Таньо Танев

Красимир Велев
Росен Славов
Петър Михалев
Мартин Велев
Виктор Николов

Секция "Декоративни"
Координатор на секцията - Емил Минчев

Сашо Сарандев
Моника Стоянова
д-р Павел Павлов


Учредители:

Диньо Христов Костадинов
Стоян Добрев
Запрян Димитров
Милен Пенчев
Николай Недев
Таньо Танев
Иван Добрев
Виктор Николов
Николай Николов
Дончо Минакиев
Койчо Минакиев
Христо Костов
Дочо Петров
Христомир Димитров
Боян Тотев

Цели:

- Да способства за отглеждане и популяризира техния вид сред обществеността, както и да насърчава гълъбовъдите, да работи за разширяване на интeреса в рамките на клуба, столицата, страната и чужбина, чрез общественополезна дейност да съдейства за личностна реализация на членовете на клуба.

- Привлича гълъбовъди от различни възрастови групи и да ги подготвя за селекция на породата, организиране и участие в изложби от регионално, национално и международно ниво.

- Организира и провежда лекции, семинари, школи и прожекции и други.

- Сдружението не е ограничено със срок.

Членски внос

10% от минималната работна заплата за страната - 31 лв. Годишен внос.