Хасковски Цветноглав Карабаш

Тази порода е една от най-старите в групата на „герданлиите”, чиято шарка е най-сложната в тази група. Писмени данни за Хасковския Карабаш има от втората половина на миналия век в книгата на Стефан Тончев, но породата съществува от поне едно столетие повече. Думата „карабаш” е турска и означава „черноглав”, но имайки предвид, че породата има още три цвята, това не е съвсем точно. Все пак името се е наложило през...

Виж още

Чирпански гълъб

Още една порода от групата на „герданлиите”, за която споменава Стефан Тончев в книгата си от 1969 г. По думите на стари гълъбовъди от района тези гълъби са донесени от Турция и по-точно от град Бурса преди няколко века. Със сигурност Чирпанският гълъб съществува много отдавна и доказателство за това е стабилната шарка, която е постигната в пет цвята.

Виж още

Шуменски гълъб

За Шуменският гълъб има писмени данни от втората половина на миналия век (в книгата на Стефан Тончев), но той е формиран като порода много по-рано. Негов прародител е Сливенския гълъб и шарката на двете породи съществува при още български породи от групата на “герданлиите”. Приличат си и по формата и положението на качула, който е...

Виж още

Ямболски акман

За произхода на тази порода няма никакви писмени данни, но съдейки по името и шарката най-вероятно техен прародител е Софийския донек и по точно шарката “Акман”. Тази дума на турски означава „чист” и това име се използва за една и съща шарка при четири български породи. Свързвам произхода на Ямболския акман със...

Виж още