Паламарски гълъб

Предполага се, че произхожда от Сливенският гълъб, но селекциониран за ниско и продължително пеене. Обща характеристика: Средно голям гълъб с характерен глас и песен

Виж още

Пернишки капест

Формиран началото на миналия век от местни гълъби кръстосани с Плевенски и бели гълъби селекционирани на шарка. Обща характеристика: Средно голям гълъб с качул и характерна шарка.

Виж още

Плевенски гълъб

Една от старите български породи без данни за произход.
Обща характеристика: Гълъб с характерна фигура и глава.

Виж още

Пловдивски гълъб

Формирани са началото на миналия век от местни гълъби подобрени с Бял люляк и Софийски донек.
Обща характеристика: Гълъб с характерна фигура и глава

Виж още

Разградски гълъб

Формиран е средата на миналия век и произхожда от групата на българските породи с гердан.
Обща характеристика: Гълъб с характерна шарка и качул

Виж още

Русенски син - мавия

Една от старите завършени български местни породи с данни за нея от преди 19 век.
Обща характеристика: Гълъб с два качула, характерна структура и окраска

Виж още

Русенски мъсърлия

Формирана през 19 век, без данни за произход.
Обща характеристика: Късоклюн гълъб с щитна шарка и цветна опашка

Виж още