Айтоски рогат преметач

Породата е формирана около средата на миналия век в град Айтос, чрез кръстосване на местните за областта Бургаски ролери и двукачулни гълъби.
Гълъб с характерно рогче на челото и фигура, притежаващ средно висок полет и премятане.

Виж още

Белослатински белоглав

Породата е формирана малко след първата половина на миналия век от местни гълъби и Софийски черен донек.
Гълъб с характерна шарка, висок полет и премятане.

Виж още

Белослатински двукачулен

Стара Българска порода, придобила днешния си екстериор средата на минлия век, чрез вкарването на плевенски гълъб.
Гълъб с два качула, характерна структора и окраска.

Виж още

Белослатински преметач

Произлиза от ориенталския ролер.
Гълъб с характерна фигура, висок полет и премятане.

Виж още

Бургаски преметач

Стара местна порода оформена в Бургаска област, произхождаща от ориенталксия ролер.
Гълъб с характерна фигура, притежаващ средно висок полет и премятане.

Виж още

Българска щитна чайка - Кабак

Една от старите български породи, произхождаща от Ориента.
Късоклюн гълъб с щитна шарка и жабо на гърдите.

Виж още

Български изложбен

За тази порода има данни от началото на 20 век. Предполага се, че за основа са използвани местни белгийски пощенски гълъби, към които са добавени кариери и драгуни.
Гълъб с натрупана восковица, с натрупване под клюна и по околоочията.

Виж още