Общо събрание на съюза се променя!Уважаеми, Колеги!
Имаме удоволствието да ви съобщим, че пролетното Общо събрание на СГРДДЖРБ ще се проведе на 08.05.2021г. от 09:00 в гр. Трявна, х-л Трявна!

Присъствието на председателите или упълномощени лица е належащо, поради естеството на въпросите, които ще се разглеждат. Дневният ред ще бъде публикуван до няколко дни. Моля носете си членските книжки за заверка. Клубове, които не са получили такава, могат да я получат на място!

За контакт:
Сашо Сарандев /Зам. Председател/
Телефон: (+359) 897 842 677
E-mail: office@ufsdabb.com