Заявка за ЕЕ пръстени 2023 година - Актуална до 28.08.2022г.Уважаеми, Колеги!
Заявката на пръстените по първата заявка за 2023-та година вече е актуана при касиера на Съюза - Стефан Евгениев.
Молим, председателите на дружества, да се свържат с него за уточняване.
Крайния срок за приемане на заявки е 28-ми август 2022г.

Виж още.......