Пролетно Общо събрание за 2022-ва на СГРДДЖРБУважаеми, Колеги!
Имаме удоволствието да ви съобщим, че пролетното Общо събрание на СГРДДЖРБ ще се проведе на 10.04.2022г. От 09:00 в с. Боженци!

На събранието ще се събират членските такси за годината и ще се приемат вторите заявки за пръстени.
Заявки и членски внос се приемат и обработват ДО 10.04.2022. При неплатени заявки или членски внос - заявката няма да бъде обработена.
МОЛИМ всички председатели или упълномощени лица да носят членските книжки на дружествата си за заверка!
На събранието ще бъдат обсъдени важни неща касаещи хобито, присъствието на всички клубове и сдружения е задължително! На по-късен етап ще бъде публикуван дневния ред на събранието.

За контакт:
Сашо Сарандев /Зам. Председател/
Телефон: (+359) 897 842 677
E-mail: office@ufsdabb.com


СНИМКИ ОТ ХОТЕЛА