"НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БЕЛОСЛАТИНСКИ ДВУКАЧУЛЕН ГЪЛЪБ"

Град: гр. София
Адрес: ж.к. Люлин, ул. "Минск" №8
Телефон: 0877 444 771 , 0879 170 917

Ръководство 2018-2023

Уважаеми колеги, след проведеното на 25.03.2018г. Отчетно-изборно общо събрание на "Национално Сдружение Белослатински Двукачулен Гълъб" единодушно избра ново Ръководство с мандат 2018-2023, със следния състав:

Председател: Светослав Р. Славков
Зам. председател: Данко П. Петков
Касиер: Марин Ал. Христов

Кратка информация и цели

Цели:

- Да способства за отглеждане и популяризира техния вид сред обществеността, както и да насърчава гълъбовъдите, да работи за разширяване на интeреса в рамките на клуба, столицата, страната и чужбина, чрез общественополезна дейност да съдейства за личностна реализация на членовете на клуба.
- Привлича гълъбовъди от различни възрастови групи и да ги подготвя за селекция на породата, организиране и участие в изложби от регионално, национално и международно ниво.
- Организира и провежда лекции, семинари, школи и прожекции и други.
- Сдружението не е ограничено със срок.

Членове:

1. Светослав Р. Славков - гр. Плевен
- Председател
2. Данко П. Петков - гр. София
- Зам. Председател
3. Марин Ал. Христов - гр. Плевен
- Секретар
4. Лъчезар В. Илиев - с. Гложене
5. Радослав Михнев - гр. Бяла
6. Бранимир П. Драголов - гр. Козлодуй
7. Виктор Кърлиев - гр. Козлодуй
8. Сашо Янков - гр. Шумен
9. Венцислав Маринов - гр. Козлодуй
10. Николай Петков - гр. Плевен
11. Пламен Янев - гр. Плевен

Учредители:

1. Данко П. Петков - София
2. Людмил Ц. Големанов - Козлодуй
3. Марин Ал. Христов - Плевен
4. Лъчезар В. Илиев - с. Гложене
5. Бранимир П. Драголов - Козлодуй
6. Пламен Хр. Ганчев - София
7. Димитър Гр. Димов - София
8. Божидар Б. Димитров - София
9. Валентин П. Николов - София

Членски внос

Годишният членски внос е в размер на 50,00 лв. Членският внос се заплаща на първото пролетно събрание на текущата година или при подаване на молбата.

СНИМКИ