ТЕЖКИ ПОРОДИ КОКОШКИКатунска кокошка

Породата е създадена през XX - началото на XXI век в село Катуница от Александър Николов, чрез целенасочена селекция на местни едри кокошки по екстериор и месодайна продуктивност.
Изключително масивни птици с типично месодайна визия. Тялото е дълбоко и широко, отлично замускулено.

Виж още...СРЕДНО-ТЕЖКИ ПОРОДИ КОКОШКИ
Старозагорска кокошка

Получена е през втората половина на XX век в района на град Стара Загора, чрез кръстосване на местни червени кокошки с петли Червен Родайланд.
Кокошки със средно едро тяло и добри продуктивни характеристики. Цветът на оперението е червен с черна опашка и за двата пола. носливостта е много добра (около 240-260 яйца/годишно)

Виж още...ЛЕКИ ПОРОДИ КОКОШКИ
Шуменска кокошка

Шуменската кокошка е най-старата, запазена до днес българска порода кокошки. През 20-те години на миналия век стартира проучване на продуктивните качествяа на някои местни кокошки с цел поставяне началото на развъдно-подобрителна работа.

Виж още...ДЕКОРАТИВНИ СТАНДАРТНИ ПОРОДИ КОКОШКИСтрумска кокошка

Създадена е в западна България през началото на XXI век, чрез кръстосване на местни бантамки с качулати, брадати и гащати дребни кокошки.
Дребни, леки бантамки с късо, закръглено и сравнително широко тяло, което е на сравнително ниско ниво. Птиците притежават добре развита качулка, брада и добре изразена гащатост.

Виж още...

Югозападна кокошка

Кратко описание:

Виж още...ДЕКОРАТИВНИ ДРЕБНИ ПОРОДИ КОКОШКИБреговска джинка

Създадена е в северозападна България през втората половина на XX век, чрез кръстосване на местни бантамки с качулати и гащати кокошки.
Дребни, леки бантамки с късо, закръглено и сравнително широко тяло. Птиците притежават добре развита качулка и добре изразена гащатост.

Виж още...

Югозападна джинка

Кратко описание:

Виж още...