Комисии към СГРДДЖРБ:

Етична комисия:

Председател: Стоян Христов
Членове ЕК:

Контролна комисия:

Председател: Ивайло Петков
Членове: Даниел Късовски и д-р Стоян Тодоров

Съдийска комисия:

Председател: Доброслав Добрев
Членове:

Стандартна комисия:

Председател: Емил Минчев
Членове: Михаил Михайлов, Димитър Станчев, Калин Костов и д-р Николай Иванов

Научна комисия:

доц. д-р Борис Велев
Членове: Данко Петков и д-р Христо Луканов