Белослатинския двукачулен гълъб е среден на размер, близък до размера на уличния гълъб (Columba livia domestica). През 2013 година в ЕС (EE-List of the breeds of fancy pigeons – ELFP) бе признат и утвърден като порода под номер №1013. Оригиналността на тази раса е в нейната структора на перата и нетипична морфология – среден гълъб, нисък с широко поставени крака, водоравен, с крила носени под опашката, широк полу къс клюн, къс врат, много грациозен.

Търсената цел в този гълъб е:
1. Форма
2. Стойка, положение(целия облик трябва да е елегантен, съразмерен)
3. Форма на главата, човка, качули
4. Цвят и шарка

Глава:
Трябва да е кръгла, средно голяма. Челото трябва да е високо и възможно най-широко(Фигура P1 и Фигура P5). Финните(нежни) и ръбати(Фигура P3) глави, издължени и с тънки (финни) човки (Фигура P2, P6), са за прогресивно отстраняване от селекцията. Целта е да се достигне накрая до добре закръглена глава с широко чело. Идеалната глава е показана на фигура P5.

Важно е качулите да бъдат с големи розетки (бурми) равномерно разположени и непрекъснати. Оперението трябва да е стегнато и добре събрано.

Задна качулка:
не трябва да надвишава линията на темето(линия 1). Състои се от три важни детайла:
1. Верига - при поглед срещу гълъба задния качул "излива" в декоративно оформени пера от двете страни на врата. Веригата трябва да е тънка, но видима с умерено оперение. Не трябва да стърчи, добре сливаща се с розетките без да ги раздува.
2. Розетки (борми) - разположени от двете страни на шията с кръгла форма. Трябва да са симетрични една с друга, добре задебелени, плътно оформени, гъсто оперени и стегнати.
3. Грива - трябва да бъде много добре, гъсто и плътно оперена, гладка, по непрекъсната права линия между розетките. Сливайки се с перата на врата на долу, така че да е невъзможно да се каже къде свършва и започва.

Предна качулка:
трябва да е плоска като монета разположена на челото. Центъра на розетката трябва да бъде възможно по близко до човката и да я покрива.

Очите:
трябва да са успоредно разположени, при едноцветните цвета е бял, при белия, седлатия и белоглав-белокрил цвета е тъмен. Клепката е восъчно бяла, двуредова.

Клюн:
почти къс, масивен (широк в основата), прав и поставен по посока към средата на окото, восъчнобял на цвят. Трябва да се избягват дългите и финни (тънки) клюнове. Цели се висковицата да е с нежна структура покрита от предния качул, както е показано.

Врат:
изглежда силен, добре закотвен, сложен на тялото изтъняващ се към главата и леко извит назад, като в никакъв случай не е прекалено фин и дълъг. Заедно глава, врат прикрепени кам гърдите трябва да са хармонични. В действие (когато гълъба е нервен/стресиран) врата не трябва да трепери. Гърлото трябва да бъде добре изрязано. Желателно е по време на оценяването гълъба да е в действие, но не винаги е възможно поради следните фактори:
• липса на подготовка (дресировка);
• стреса от пътуването, нова среда, и др....
• лоши условия на изложбата (шум, осветление, размер на клетките, храна, и др....).

Гърди:
широки, добре закръглени, дълбоки и заоблени (фигура А7).

Опашка:
Съставена поне от 14 пера като може да достигнат до 18. Широчината е поне колкото гърдите. Най-добре съставените опашки са от широки пера, защото се държат добре едно към друго. Така те оформят компактна с формата на ветрило опашка (Фигура B1, B2, A1, A7). Ако перата са над 16, имат тенденция да са по-тесни, това често води до лошо подреждане на перата по между им, което ни дава дъговидни с формата на фунии опашки(Фигура B1, A4) или разлистени (Фигура B3, A4) . При гълъби с много широка опашка има тенденция да се закръглят(Фигура B1). Опашката трябва да се носи възможно най-ниско от 0° (Фигура А2), водоравно, хоризонтално. Най-високо до 40° (Фигура А1). Върха от 40° е достигнат когато гълъба е силно възбуден или в действие. Идеала е между 10° и 30°(Фигура A3, А7). Случва се и някои добри екземпляри да носят опашката много ниско, което може да е в следствие на лошо уравновесяване, като при фигура А6, това също е грешка в селекцията.

Гръб:
трябва да е широк, средно дълъг (Фигура А7). Високите и по дълги гърбове са за избягване (Фигура A4 , A5 , A6 , А8 ).

Крила:
те са къси добре затворени, не превишават края на опашката (Фигура А3, А5; А7). Носят се под опашката и едва докасват пода. Когато екземпляра буквално се хвърля назад и по този начин натиска крилата(Фигура А8) е за избягване. Маховите пера са 10 на брой.

Крака:
къси (Фигура A3, A6, A7) с широка позиция. Не трябва да бъдат покрити с пера, но се констатират и пропуски по отношение на това в расата на някои селекционери. На фигура А7 са показани идеалните крака.

Оперение:
широки пера(богати), не много дълги и гъвкави, гладко прилепнали. Това се отнася за всички пера не само за тези на опашката. Белите и седлатите имат леко по гъфкаво(меко) оперение от другите цветове. Особената структура на перата са розетките на врата и челото.

Цветове и шарки:
Цветовете трябва да са рецесивни(бистри). Шарките се разделят на няколко разновидности.

Едноцветни
често срещани : жълто(фиг. F1), червено(фиг. F2), бяло(фиг. F4), черно(фиг. F5).
По редки : маслинов(фиг. F3)

Белоглав-белокраен:
бяла глава и преден качул, бялото до 1 см под човката, бели махови пера 7-10, цветен заден качул, гръб, опашка(снимка 12).

Седлат:
бяла глава и преден качул, бял гердан затворен до средата на гърдите, бели крила, цветен заден качул и гръб(гърбът емитира седло с цветната си шарка). Цветна опашка с бели подпиращи пера отдолу, които оформят форма на триъгълник(снимка 13).

Груби грешки:
 1. Дълго и тясно тяло
 2. Високи крака
 3. Неправилна стойка и високо вдигнати гърди и крила(крила над опашката)
 4. Преден качул с неправилна форма, рядък, непокриващ клюна
 5. Малък и несиметричен заден качул
 6. Червени очи
 7. Цветно околочие
 8. Тясна опашка
 9. Бели пера при едноцветните
 10. Дълъг гръб
 11. Треперене на врата(action)
 12. Права опашка, ниско носена, разлистена, фуниеста, и с по малко то 14 пера
 13. Сцепени или свределовидни пера в опашката
 14. Дълга и финна глава, плоска или ръбата
 15. Дълъг и фин клюн

Цялото описание на стандарта е описано и редактирано от Светослав Р. Славков. Председател на "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БЕЛОСЛАТИНСКИ ДВУКАЧУЛЕН ГЪЛЪБ"